top of page

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

received_498045310975377.jpeg
IMG_20190919_104606.jpg
IMG_20191210_075633.jpg
DSC_0259.JPG
20210504_114316.jpg
62480116_2184680271569942_50802340080218
60082295_2138075439563759_72830511456253
IMG_20190226_082725.jpg
  • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-

  • Μέσα από το εργαστήριο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τα άτομα μαθαίνουν από την αρχή πως να χρησιμοποιούν ένα Η/Υ (ανάλογα με τις δεξιότητες τους) και σε τι χρησιμεύει στην ζωή μας και την καθημερινότητα μας, τόσο το συγκεκριμένο αντικείμενο όσο και η τεχνολογία γενικότερα.  Μέσα από αυτό το εργαστήριο δίνεται η δυνατότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες να ακολουθούν και να εντάσσονται στην νέα εποχή της τεχνολογίας. Γίνεται ενημέρωση και εκπαίδευση για την χρήση του διαδικτύου, για τις δυνατότητες αλλά και του κινδύνους που υπάρχουν μέσα από αυτό. Έτσι ενισχύεται η αίσθηση της ανεξαρτησίας τους και της ικανότητας τους να επιβιώσουν στην σύγχρονη κοινωνία.

 

  • Εργαστήριο Επαγγελματικής εκπαίδευσης –

  • Στο εργαστήριο αυτό τα άτομα λαμβάνουν βασικές γνώσεις για πολλές θέσεις εργασίας- επαγγελματικές ιδιότητες, μαθαίνουν για τα καθήκοντα- υποχρεώσεις που έχει ένας υπάλληλος, για εργαλεία που χρησιμοποιούν, για καλές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας, επικοινωνιακές δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, συνεργασία- ομαδικότητα, ανάληψη ευθυνών- υποχρεώσεων, υλοποίηση στόχων και άλλων επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Τα άτομα προετοιμάζονται στο καλύτερο δυνατό βάσει της κατάστασης τους και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν και υπάρχουν ανοικτές θέσεις εργασίας, τοποθετούνται ως μερικώς απασχολούμενοι επαγγελματίες πλέον, ενισχύοντας έτσι την αυτονομία τους, την εμπιστοσύνη στον εαυτό και τις ικανότητές τους, το αίσθημα ότι είναι παραγωγικοί, ενεργοί στην αγορά εργασίας και κοινωνικά επιχειρηματικά ενταγμένοι.

  • Εργαστήριο Ανακύκλωσης Αλουμινίου - Το πρόγραμμα της ανακύκλωσης στοχεύει κυρίως στην ευαισθητοποίηση των ατόμων τόσο του κέντρου όσο και γενικότερα του κοινού για την ανακύκλωση αλλά και κατ’ επέκταση για τα θέματα του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης θεωρείται πολύ σημαντικό και χρήσιμο για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Για αυτό το λόγο υπάρχει στο κέντρο ειδικά διαμορφωμένος χώρος, όπου λειτουργεί το εργαστήριο, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με εξειδικευμένα ηλεκτρικά μηχανήματα ανακύκλωσης, όπως είναι οι χειροκίνητες και ηλεκτρικές πρέσες και μαγνήτες. Στα πλαίσια του εργαστηρίου τα άτομα λαμβάνουν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης όπως είναι η περισυλλογή, ο διαχωρισμός του αλουμινίου από το σίδερο και στην συμπίεση των αλουμινένιων κουτιών. Επίσης μια ομάδα ατόμων πραγματοποιούν επισκέψεις σε σχολεία με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και κυρίως την ενεργό συμβολή και των μαθητών στην ανακύκλωση αλουμινίου. Έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα μέρη της πόλης διάφοροι διαμορφωμένοι ειδικοί κάδοι ώστε να γίνεται η περισυλλογή αλουμινίου. Τα έσοδα από αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου.

  • Εργαστήριο Θεάτρου - Μέσα από αυτό το εργαστήριο τα άτομα ενασχολούνται με το  παιχνίδι ρόλων, την παντομίμα και άλλες δημιουργικές τεχνικές δράματος. Με τη συνεργασία όλων των τάξεων και των εκπαιδευτών δημιουργούν και παρουσιάζουν ένα μεγάλο θεατρικό έργο κάθε χρόνο. Μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, παρουσιάζουν όλες τις ξεχωριστές τους ικανότητες- ταλέντα σε ευρύ κοινό, διεκδικούν φανερά ίσες ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη. Οι θεατρικές παραστάσεις του Κέντρου έχουν λάβει πολλές διακρίσεις και βραβεία από τον ΘΟΚ

  • Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής-Ο σκοπός της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής είναι ίδιος με αυτόν της Φυσικής Αγωγής στη γενική εκπαίδευση ανεξάρτητα από τις προσαρμογές, που απαιτούνται στις διάφορες παιδαγωγικές συνθήκες. Έτσι η ΠΦΑ συμβάλλει κατά προτεραιότητα στη φυσική και κινητική ανάπτυξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στην ψυχική και γνωστική / νοητική τους καλλιέργεια, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην αρμονική τους ένταξη στην κοινωνία και την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο. Οι στόχοι ενός προσαρμοσμένου προγράμματος φυσικής και κινητικής αγωγής είναι πολλοί και ποικίλοι και βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους τρεις τομείς γνώσης.

       Α) Κινητικός τομέας: Η αίσθηση του σώματος στο χώρο και το χρόνο, η αντίληψη χώρου         και κατεύθυνσης και γενικότερα οι δεξιότητες προσανατολισμού, η ανάπτυξη των           θεμελιωδών κινητικών προτύπων ( βάδισμα, τρέξιμο, ρίψεις, άλματα, λακτίσματα κ.α.)       απόκτηση επιδέξιων κινητικών συμπεριφορών, οι οποίες αποβλέπουν στην εκπλήρωση των        στόχων του μαθητή σχετικά με την αδρή και λεπτή του κινητικότητα (συντονισμός και           συγχρονισμός του σώματος και των μελών του, αίσθηση και βελτίωση της στατικής και       δυναμικής ισορροπίας, ανάπτυξη πλευρικής κίνησης, σωματογνωσία αίσθηση και    καλλιέργεια του ρυθμού, εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων, εκμάθηση της βασικής τεχνικής   ορισμένων δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένες αθλοπαιδιές, προσαρμοσμένα αθλήματα   στίβου, κολύμβησης, ενόργανης κ.α.

         Β) Κοινωνικός – Συναισθηματικός τομέας: Η ανάπτυξη αυτογνωσίας και η αποδοχή της           κατάστασης του και των περιορισμών που επιβάλλει η αναπηρία του. Η ανάπτυξη           ηθικών αρετών όπως τιμιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασμός αντιπάλων,        μετριοφροσύνη, ευγενής άμιλλα και συναγωνισμός, θετική στάση απέναντι στην νίκη και την   ήττα.

            Γ) Γνωστικός τομέας: Η εκτίμηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων. Η       ανάπτυξη των αντιληπτικοκινητικών λειτουργιών και η αισθητηριακή ολοκλήρωση. Η απόκτηση γνωστικών – κινητικών δεξιοτήτων οι οποίες χρησιμεύουν στην αυτοεξυπηρέτηση και την ανεξάρτητη διαβίωση. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για ‘’δια βίου’’ άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή καθώς και η απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ενασχόληση με τον αθλητισμό.

  • Εργαστήριο Κοινωνικών δεξιοτήτων και ατομικής φροντίδας - Το εργαστήριο κοινωνικές δεξιότητες και ατομική φροντίδα αποτελείται από δύο εξίσου σημαντικά ζητήματα τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Αρχικά όσο αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες τα άτομα εκπαιδεύονται και αναπτύσσουν ικανότητες οι οποίες αφορούν την κοινωνικοποίηση και την ανεξαρτησία τους όσο το δυνατό περισσότερο αλλά και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση τους. Η ατομική φροντίδα γίνεται παράλληλα αφού έχει ως στόχο την ενημέρωση αλλά και την εφαρμογή καλών τρόπων συμπεριφοράς και  σωστούς τρόπους υγιεινής και φροντίδας. Μέσα από το εργαστήριο δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν όσο το δυνατό περισσότερο την αυτοπεποίθηση, την αυτοεξυπηρέτηση αλλά και την κοινωνικοποίηση τους. Σε κάποια άτομα δεν υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης τους στο σπίτι ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον έτσι μέσα από το εργαστήριο διδάσκονται και εκπαιδεύονται να φροντίζουν τον εαυτό τους καθώς και πως να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, όπως για παράδειγμα σωστοί τρόποι συμπεριφοράς σε ένα εστιατόριο, πώς ψωνίζουμε και γενικότερα την όλη συμπεριφορά τους προς τα έξω. Επίσης γίνεται εκπαίδευση στους κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν όταν βρεθούν μόνοι τους. Έτσι το εργαστήριο της ατομικής φροντίδας δίνει την δυνατότητα στα άτομα να αναπτύξουν δυνατότητες της ατομικής φροντίδας για τα ζητήματα υγείας όπως για παράδειγμα το  μπάνιο, το ξύρισμα κτλ. Επίσης στις κοινωνικές δεξιότητες γίνεται προσπάθεια κοινωνικοποίησης τους αλλά και σωστοί τρόποι συμπεριφοράς τόσο σε ατομικό κομμάτι όσο και σε ομαδικό.

 

  • Εργαστήριο Τεχνών και χειροτεχνίας - Οι συμμετέχοντες εξερευνούν και μαθαίνουν διάφορους και δημιουργικούς τρόπους χρήσης υλικών. Μεταξύ άλλων ασχολούνται με την αγγειοπλαστική, ζωγραφική, καλαθοπλεκτική, χειροτεχνίες για εποχιακά δώρα και δημιουργία μπομπονιερών. Τα προϊόντα που δημιουργούνται μέσα από το εργαστήριο αυτό πωλούνται σε φιλανθρωπικά παζαράκια και μέσω παραγγελιών για δώρα κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαφτίσεις. Αυτές οι δράσεις έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της αυτοπεποίθησης των ατόμων αλλά και τη συγκέντρωσης χρημάτων για την ενίσχυση του Κέντρου. Μέσα από τα εικαστικά τα άτομα αναπτύσσονται δημιουργικά και αποκτούν χόμπι που μπορούν να εξασκούν στον ελεύθερο τους χρόνο, εκτός του Κέντρου.

 

  • Εργαστήριο Μουσικής αγωγής & Μουσικοθεραπείας – To εργαστήριο Μουσικής αγωγής & Μουσικοθεραπείας βασίζεται στην θεραπευτική παιδαγωγική μουσικοθεραπεία. Η μουσική προσφέρει διπλό πεδίο απασχόλησης στο εργαστήριο, τόσο θεραπευτικό όσο και εκπαιδευτικό. Το θεραπευτικό, στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας (λεκτικής και µη), στη συναισθηματική έκφραση- αυτό- έκφραση, στη δημιουργικότητα, στην αυτοσυγκέντρωση, στην ενίσχυση της μνήμης, της ομαδικότητας, των αδρών και λεπτών κινητικών δεξιοτήτων των ατόμων, στη βελτίωση του συντονισµού µατιού-χεριού, της ικανότητας για ακουστική διάκριση, στην αύξηση της διάρκειας της προσοχής, στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην εύρεση ευχάριστων τρόπων για αυτορρύθμιση των συναισθημάτων. Το μουσικοπαιδαγωγικό μέρος του μαθήματος, έχει σκοπό τη βιωματική προσέγγιση της μουσικής, μέσα από μουσικά παιχνίδια και δραστηριότητες. Προσφέρει ποικίλα ερεθίσματα που στοχεύουν στην ενίσχυση των µουσικών ικανοτήτων όπως ικανότητες που σχετίζονται µε τη µελωδία, τον ρυθµό, την αρµονία, την εκµάθηση κάποιου µουσικού οργάνου, το ατομικό και χορωδιακό τραγούδι, την κίνηση και γενικά την χαρά και την ψυχαγωγία. Δίνεται η ευκαιρία στα άτομα να αναπτύξουν τη μουσική τους αντίληψη, την καλλιτεχνική τους έκφραση και την αισθητική τους. Μέσα από τις διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, μουσικο-κινητικές παρουσιάσεις στις οποίες συμμετέχουν τα άτομα, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, κοινωνικοποιούνται και νοιώθουν να εντάσσονται κοινωνικά. Επίσης η αυτοπειθαρχία, ο συντονισμός και η ομαδική συνεργασία που απαιτείται μέσα από αυτές τις ομαδικές μουσικές δράσεις που συμμετέχουν, τα βοηθούν στο να ακολουθούν τέτοιου είδους συγκροτημένες συμπεριφορές και σε άλλες περιστάσεις είτε εκπαιδευτικές στο Κέντρο είτε στην έξω τους ζωή. Η Μουσική άλλωστε χαρίζει δρόμους στα εξυπηρετούμενα άτομα να απολαμβάνουν τη ζωή και να διασκεδάζουν τόσο εντός όσο και εκτός του Κέντρου.

bottom of page